KONSULTACJE SPOECZNE

dotyczce projektu:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWDZKIEJ NR 688 NA ODCINKU TARNOPOL ? SIEMIANWKA

Inwestor

Podlaski Zarzd Drg Wojewdzkich w Biaymstoku

ul. Elewatorska 6, 15-620 Biaystok

tel. (85) 67 67130


Celem opracowania jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewdzkiej NR 688 na odcinku Tarnopol - Siemianwka


ZAKRES OPRACOWANIA

- rozbudowa i przebudowa drogi wojewdzkiej nr 688 na odcinku od skrzyowania z DW 687 do ul. Lipowej w Siemianwce

- przebudow skrzyowa z wlotami drg bocznych

- budow zatok i ptli autobusowych (jeli zajdzie taka konieczno)

- przebudow przejcia kolejowego

- budow drg serwisowych na tych fragmentach drogi, gdzie celowe jest ograniczenie iloci bezporednich zjazdw z przylegych posesji na jezdni drogi wojewdzkiej (jeli zajdzie taka konieczno)

- budow zjazdw

- budow chodnikw oraz cigu pieszo ? rowerowego

- przebudow przepustw na ciekach wodnych

- budow i przebudow sieci technicznego uzbrojenia terenu zwizanych z drog bd w miejscach wystpowania kolizji z projektowan inwestycj

- budow kanau technologicznego

- budow stacji pogodowej

- budow zatoki ITD

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ na prace projektowe opracowanie projektu budowlanego powinno zosta poprzedzone wykonaniem wielowariantowej koncepcji przebiegu drogi.


CEL KONSULTACJI

Celem przeprowadzanych konsultacji spoecznych jest przekazanie spoecznoci lokalnej informacji na temat planowanego przedsiwzicia, przedstawienie proponowanych rozwiza projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkacw. Uzyskany w ten sposb materia stanowi bdzie dla projektantw bardzo wane rdo informacji i moe wpyn na ostateczny ksztat inwestycji.

Informujemy, e konsultacje spoeczne, na ktrych zostanie zaprezentowany projekt przebudowy i rozbudowy drogi wojewdzkiej 688 na odcinku Tarnopol-Siemianwka odbd si:

  • 28.07.2017r. o godz. 12.00 w wietlicy Wiejskiej w Tarnopolu, Tarnopol 4

Informujemy rwnie, i w Urzdzie Gminy Narewka, ul. Biaowieska 1, 17-220 Narewka, mona zapozna si z planowanym przebiegiem drogi wojewdzkiej w terminie od 14.07 ? 11.08.2017 i po konsultacjach spoecznych, zgosi ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeenia dotyczce budowy drogi i zoy je w w/w urzdzie lub przesa na adres Inwestora w/w lub Biura Projektw Arteria ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Biaystok

orientacja

formularz