KONSULTACJE SPOECZNE

dotyczce projektu:

?BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWDZKIEJ NR 679 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INYNIERSKIMI I NIEZBDNA INFRASTRUKTUR TECHNICZN NA ODCINKU OMA ? MʯENIN?

Inwestor

Podlaski Zarzd Drg Wojewdzkich w Biaymstoku

ul. Elewatorska 6, 15-620 Biaystok

tel. (85) 67 67130Celem opracowania jest budowa i rozbudowa drogi wojewdzkiej NR 679 wraz z drogowymi obiektami inynierskimi i niezbdna infrastruktur techniczn na odcinku oma ? Menin

ZAKRES OPRACOWANIA

- budowa i rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 679 na odcinku od skrzyowania z DK 63 do drogi DK 8 ? poszerzenie jezdni do 7,0m

- przebudowa skrzyowa z wlotami drg bocznych

- budowa zatok i ptli autobusowych

- budowa drg serwisowych na tych fragmentach drogi, gdzie celowe jest ograniczenie iloci bezporednich zjazdw z przylegych posesji na jezdni drogi wojewdzkiej

- budowa zjazdw

- budowa chodnikw oraz cigu pieszo ? rowerowego

- budowa przepustw na ciekach wodnych

- budowa i przebudow sieci technicznego uzbrojenia terenu zwizanych z drog bd w miejscach wystpowania kolizji z projektowan inwestycj

- budowa kanau technologicznego

- budowa stacji pogodowej ? 2 szt.

- budowa zatoki ITD

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ na prace projektowe opracowanie projektu budowlanego powinno zosta poprzedzone wykonaniem wielowariantowej koncepcji przebiegu drogi.

CEL KONSULTACJI

Celem przeprowadzanych konsultacji spoecznych jest przekazanie spoecznoci lokalnej penej informacji na temat planowanego przedsiwzicia, przedstawienie proponowanych rozwiza projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkacw. Uzyskany w ten sposb materia stanowi bdzie dla projektantw bardzo wane rdo informacji i moe wpyn na ostateczny ksztat inwestycji.

Informujemy, e w konsultacje spoeczne, na ktrych zostanie zaprezentowany projekt budowy drogi wojewdzkiej 679 na odcinku oma - Menin odbd si:

  • 10.08.2017r. o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Gminy oma z siedzib w Podgrzu ul. omyska 30, 18-400 Podgrze

  • 09.08.2017r. o godz. 17.00 w Ochotniczej Stray Poarnej w m. Rutki - Kossaki, ul. omyska 34 18-312 Rutki - Kossaki

Informujemy rwnie, i w Urzdzie Gminy oma oraz w Urzdzie Gminy Rutki mona zapozna si z planowanym przebiegiem drogi wojewdzkiej i po konsultacjach spoecznych, zgosi ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeenia dotyczce budowy drogi i zoy je
w w/w urzdzie lub przesa na adres Inwestora lub Biura Projektw.

orientacja

Powiat Zambrowski

Powiat omyski

formularz