KONSULTACJE SPOECZNE

dotyczce projektu:

?BUDOWA OBWODNICY CIECHANOWCA W CIGU DROGI WOJEWDZKIEJ NR 690?


Inwestor

Podlaski Zarzd Drg Wojewdzkich w Biaymstoku

ul. Elewatorska 6, 15-620 Biaystok

tel. (85) 67 67130

Projektant

Biuro Projektw ?ARTERIA? sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Biaystok


Celem opracowania jest budowa obwodnicy miejscowoci Ciechanowiec w cigu drogi wojewdzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inynierskimi i niezbdn infrastruktur techniczn.

ZAKRES OPRACOWANIA

- wykonanie obejcia miasta Ciechanowiec w celu ominiciaterenu

zabudowanego o parametrach drogi klasy min. G i nonoci 115kN,

-budowa drogowych obiektw inynierskich,

-budowa zatok autobusowych,

-budowa chodnikw w terenie zabudowanym,

-budow cigu pieszo-rowerowego,

-budowa nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem wody,

-budowa zjazdw,

-rozbudowa/przebudowa skrzyowa z drogami innej kategorii,

-budowa drg serwisowych ? o ile zajdzie taka konieczno,

-budow i przebudow parkingw i zatok postojowych ? o ile zajdzie taka konieczno,

-budowa przej dla pieszych wraz z azylami ? o ile zajdzie taka konieczno,

-budowa seperatorw ruchu wraz z ich owietleniem ? o ile zajdzie taka konieczno,

-przebudowa lub zabezpieczenie uzbrojenia istniejcego kolidujcego z inwestycj,

- budow kanau technologicznego ? o ile zajdzie taka konieczno,

-uzupenienie istniejcego lub budow nowego owietlenia ? o ile zajdzie taka konieczno,

-zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,

- budowa stacji pogodowych.


Drugie konsultacje spoeczne

- 07.08.2017r. o godzinie 18.00 w Urzdzie Gminy w Klukowie przy ul. Mazowieckiej 14 (budynek Urzdu Gminy)


- 08.08.2017r. o godzinie 18.00 w Urzdzie Miejskim w Ciechanowcu przy ul. Mickiewicza 1


Orientacja - wariant preferowany (aktualizacja z dn. 26.09.2017r.)

Formularz wnioskw i uwag

Materiay informacyjne(07-08.08.2017r.)


Pierwsze konsultacje spoeczne

- 03.07.2017r. o godzinie 18.00 w Urzdzie Gminy w Klukowie przy ul. Mazowieckiej 14 (budynek Urzdu Gminy)


- 04.07.2017r. o godzinie 18.00 w Urzdzie Miejskim w Ciechanowcu przy ul. Mickiewicza 1


Orientacjawielowariantowa

Materiay informacyjne(03-04.07.2017r.)

Celem przeprowadzanych konsultacji spoecznych jest przekazanie spoecznoci lokalnej penej informacji na temat planowanego przedsiwzicia, przedstawienie proponowanych rozwiza projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkacw. Uzyskany w ten sposb materia stanowi bdzie dla projektantw bardzo wane rdo informacji i moe wpyn na ostateczny ksztat inwestycji.