Przebudowa ul. Branickiego na odcinku od Ronda Lussy do ul. Elektrycznej w Białymstoku

projekt stałej organizacji ruchu

Zakres rzeczowy niniejszej inwestycji obejmuje:

  • roboty drogowe obejmujące przebudowę ulicy Branickiego od ronda Lussy do ul. Elektrycznej w Białymstoku, przebudowę nawierzchni zjazdów bramowych oraz chodników.
  • budowę oświetlenia ulicznego od ronda Lussy do ul. Świętojańskiej w Białymstoku
  • budowa monitoringu miejskiego
  • budowę odcinków kanału deszczowego
  • budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Branickiego – Elektrycznej
  • projekt gospodarki istniejącym drzewostanem
  • przebudowa sieci cieplnej – objęte odrębnym opracowaniem
  •