projekt staej organizacji ruchu

Zakres rzeczowy niniejszej inwestycji obejmuje:

  • roboty drogowe obejmujce przebudow ulicy Branickiego od ronda Lussy do ul. Elektrycznej w Biaymstoku, przebudow nawierzchni zjazdw bramowych oraz chodnikw.
  • budow owietlenia ulicznego od ronda Lussy do ul. witojaskiej w Biaymstoku
  • budowa monitoringu miejskiego
  • budow odcinkw kanau deszczowego
  • budowa sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ulic: Branickiego ? Elektrycznej
  • projekt gospodarki istniejcym drzewostanem
  • przebudowa sieci cieplnej ? objte odrbnym opracowaniem
  •