Budowa ulicy Ryskiej w Biaymstoku


DSC00572 orientacja ryska
Widok ul.Ryskiej od strony ul.Sienkiewicza Plan orientacyjny Biaegostoku

Zakres rzeczowy niniejszej inwestycji obejmuje:
? roboty drogowe obejmujce budow ulicy Ryskiej, budow nawierzchni zjazdw bramowych, parkingw oraz chodnikw.
? budow owietlenia ulicznego,
? budow kanalizacji teletechnicznej
? budow kanau deszczowego
? budow wodocigu
? budow urzdze telefonicznych kolidujcych z budow ulicy