UL. RYSKA W BIAŁYMSTOKU

Budowa ulicy Ryskiej w Białymstoku

DSC00572 orientacja ryska
Widok ul.Ryskiej od strony ul.Sienkiewicza Plan orientacyjny Białegostoku

Zakres rzeczowy niniejszej inwestycji obejmuje:
• roboty drogowe obejmujące budowę ulicy Ryskiej, budowę nawierzchni zjazdów bramowych, parkingów oraz chodników.
• budowę oświetlenia ulicznego,
• budowę kanalizacji teletechnicznej
• budowę kanału deszczowego
• budowę wodociągu
• budowę urządzeń telefonicznych kolidujących z budową ulicy