Rozbudowa drogi wojewdzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inynierskimi i niezbdn infrastruktur na odcinku Hajnwka ?Jelonka (43+009 do km 64+564)


DSC01401 plan hajnwka
Widok skrzyowania ul.3-go Maja z ul.Pisudskiego w Hajnwce Plan orientacyjny

Zakres opracowania obejmuje:
- poszerzenie jezdni do 7,0m i wzmocnienie istniejcej nawierzchni oraz umocnienie poboczy,
- przebudow przepustw drogowych,
- budow cieki rowerowej
- korekt nienormatywnych ukw poziomych i pionowych,
- budow zatok autobusowych,
- budow chodnikw,
- przebudow skrzyowa z drogami innej kategorii.