DROGA WOJEWÓDZKA 685

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Hajnówka –Jelonka (43+009 do km 64+564)

DSC01401 plan hajnówka
Widok skrzyżowania ul.3-go Maja z ul.Piłsudskiego w Hajnówce Plan orientacyjny

Zakres opracowania obejmuje:
- poszerzenie jezdni do 7,0m i wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz umocnienie poboczy,
- przebudowę przepustów drogowych,
- budowę ścieżki rowerowej
- korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę chodników,
- przebudowę skrzyżowań z drogami innej kategorii.