Projekt budowlany budowy ulicy Lipowej na odcinku od ulicy Malmeda do Placu Niepodległości w Białymstoku

Projekt budowlany budowy ulicy Lipowej na odcinku od ulicy Malmeda do Placu Niepodległości w Białymstoku

wraz z budową sieci energetycznej NN i oświetleniowej, przyłączy wodociągowych do nawadniania drzew,

przyłączy wodociągowych, sanitarnych i kanalizacji deszczowej do projektowanych fontann,

kanalizacji monitoringu miejskiego i sygnalizacji świetlnej.

Widok ze skrzyżowania ul. Lipowa - Nowy Świat w Białymstoku

Lipowa2012-06-05 07.31.22

widok w kierunku Rynku Kościuszki

Lipowa2012-06-05 07.31.33

widok w kierunku Kościoła Rocha