Projekt budowlany budowy ulicy Lipowej na odcinku od ulicy Malmeda do Placu Niepodlegoci w Biaymstoku


wraz z budow sieci energetycznej NN i owietleniowej, przyczy wodocigowych do nawadniania drzew,

przyczy wodocigowych, sanitarnych i kanalizacji deszczowej do projektowanych fontann,

kanalizacji monitoringu miejskiego i sygnalizacji wietlnej.

Widok ze skrzyowania ul. Lipowa - Nowy wiat w Biaymstoku

Lipowa2012-06-05 07.31.22

widok w kierunku Rynku Kociuszki

Lipowa2012-06-05 07.31.33

widok w kierunku Kocioa Rocha